Blue Flower

Despre noi

Centrul de Consultanţă şi Instruire Financiar-Bancară „ABM Consulting”  este o instituție  cu profil consultativ-educațional care a fost constituită de către Asociaţia Băncilor din Moldova în anul 2002. Obiectivul principal al Centrului ”ABM Consulting” este de a contribui la dezvoltarea şi consolidarea pieţei financiare din Republica Moldova, obiectiv pe care tindem să-l realizăm prin ridicarea nivelului de instruire profesională în domeniul bancar, studierea tendinţelor, proceselor şi perspectivelor de evoluţie a industriei bancare, oferirea de soluţii pentru o dezvoltare complexă şi durabilă a companiilor. 

ABM Consulting este conceput ca instituţie care realizează trei categorii principale de activităţi: 

  • organizează şi desfăşoară training-uri în domeniul financiar;
  • oferă consultanţe şi asistenţă în domeniul financiar;
  • efectuează studii şi cercetări referitoare la piaţa financiar-bancară din Republica Moldova. 

În ultimii 5 ani  CCIFB „ABM Consulting” a organizat circa o sută cincizeci de seminare în domeniul financiar-bancar, la care au participat peste o mie de colaboratori ai băncilor comerciale şi altor instituţii specializate.