Blue Flower

Oferte training 

ABM Consulting propune patru categorii de seminare specializare în domeniul financiar:

  • seminare realizate cu experți locali
  • seminare deschise
  • seminare corporative
  • seminare internaţionale 

Seminarele realizate cu experţi locali urmăresc studierea unor subiecte de actualitate curentă şi se referă la cazuri practice care afectează direct activitatea instituţiilor financiare. În calitate de lectori ale acestei categorii de seminare sunt invitaţi experţi independenţi şi colaboratori ai diferitor autorităţi publice specializate.

Seminarele deschise sunt dedicate persoanelor ce activează sau intenţionează să activeze în industria serviciilor financiare. În cadrul seminarele deschise pot participa colaboratori ai diferitor instituţii financiare. Seminarele deschise sunt desfăşurate conform Agendei stabilite de ABM Consulting.

Seminare corporative sunt seminare dedicate unei singure instituţii financiare, adaptate la cerinţele speciale acele acesteia. Seminarele corporative se organizează la solicitarea instituţiei adresată ABM Consulting. Tematica seminarelor şi condiţiile desfăşurării seminarelor corporative se stabilesc în urma negocierilor între instituţia solicitantă şi ABM Consulting.

Seminare internaţionale presupun participarea colaboratorilor instituţiilor financiare din ţară la seminarele organizate peste hotarele Republicii Moldova. Seminarele internaţionale se organizează conform Agendei stabilite de ABM Consulting. Seminarele internaţionale sunt organizate în cooperare cu partenerii de peste hotare ai ABM Consulting şi implică deplasarea participanţilor la seminarul internaţional peste hotarele Republicii Moldova. Pe lângă avantajele incontestabile de instruire, seminarele internaţionale oferă şansa dezvoltării unor relaţii interpersonale sau de afaceri cu companii de peste hotare, dat fiind că presupun participarea reprezentanţilor unor diferitor companii din alte state.

Seminarele organizate în parteneriat cu instituţiile străine specializate. Activitatea de instruire realizată de ABM Consulting ar avea o imagine mult mai săracă în lipsa unor parteneriate cu companii specializate. Actualmente ABM Consulting menţine relaţii de parteneriat cu următoarele instituţii:

  • Institutul Bancar Român
  • Agenţia de Transfer a Tehnologiilor Financiare (ATTF).

Parteneriatul cu aceste instituţii prestigioase este deosebit de important pentru ABM Consulting, deoarece:

  • oferă posibilitatea organizării unor seminare de calitate înaltă în domeniul financiar-bancar, dar fiind că presupun participarea unor experţi internaţionali;
  • oferă posibilitatea asigurării unui schimb operativ de experienţă între colaboratorii bancari din diferite state;
  • asigură preluarea experienţei şi celor mai bune practici în domeniu;
  • permite instruirea colaboratorilor bancari în domenii de actualitate.

Activităţile desfăşurate de ABM Consulting pe parcursul existenței sale au ţinut în mare parte de organizarea seminarelor și cursurilor. În acelaşi timp, ABM Consulting organizează și desfășoară mese rotunde, la care pot participa atât colaboratori ai instituţiilor financiare, cât şi reprezentanţi ai diferitor autorităţi publice. Mesele rotunde constituie o premisă pentru colaborarea eficientă între băncile comerciale şi instituţiile publice, şi în egală măsură, permite identificarea unor soluţii optime pentru depăşirea unor bariere în activitatea pe piaţa financiară. De asemenea, ABM Consulting participă activ și la diverse conferințe naționale și internaționale.